Busstidtabeller

Nu finns alla tidtabeller vid www.ingsva.fi

» Haldin & Rose och INGSVA-bussarnas gemensamma tidtabeller hittar du här.
(Du förflyttas till www.ingsva.fi, där du kan även beställa nätbiljetter)

Tidtabell fr.o.m. 14.8.2018

» Du kan bläddra på höstens tidtabell i PDF-format här
(i kraft från 14.8.2018)."» Har kan du ladda ner tidtabellen i printbar PDF-format.

Sök via Matkahuolto

Du kan söka information om rutter, tidtabeller och hållplatser via Matkahuoltos landsomfattande tidtabellssystem här:

» Till Matkahuoltos webbplats