Biljetter och priser

Haldin & Rose hör till ett landsomfattande system för biljetter, priser och tidtabellsinformation som Oy Matkahuolto Ab upprätthåller.

Matkahuolto säljer biljetter till alla de turer i linjetrafik som drivs av av de bussbolag i Finland som ingår i detta system. Du hittar uppgifter om de landsomfattande biljetter som Matkahuolto säljer på adressen
» www.matkahuolto.fi/fi/matka/lipputuotteet

Information om biljettpriserna hittar du på adressen
» www.matkahuolto.fi/fi/matka/hinnat

Du betjänas också av Matkahuoltos landsomfattande kundservice,
tel 0200 4000, och av de lokala bussstationerna.

Förutom de biljetter som Matkahuolto tillhandahåller säljer vi också egna 44-resors klippkort. Priset för dem är samma som för Matkahuoltos seriebiljetter. Du kan köpa engångsbiljetter eller klippkort i bussarna och betala antingen kontant eller med bank- eller kreditkort. (På skoltrafikrutterna endast kontant!)

Regionbiljetten upphör 31.1.2019
På grund av att stödet till de förmånliga regionbiljetterna upphört kan vi tyvärr inte längre godkänna regionbiljetten som betalningsmedel i trafiken mellan Karleby och Vasa efter 31.1.2019.Vänd er gärna till Matkahuoltos landsomfattande kundservice tel. 02004000 eller någon av de lokala stationerna i Karleby /Vasa där de gärna erbjuder andra typer av rabattbiljetter, t.ex. 44 resor eller 30-30-biljetter samt nätbiljetter.

Vår kundservice svarar också på frågor i ärendet, tel. 020-7815360 eller info@haldin-rose.fi

We are sorry to inform you that the regional discount ticket does not apply as a paying method on routes between Kokkola and Vaasa from 31.1.2019