Information om tjänsterna och förändringar i dem

Du kan söka information om rutter, tidtabeller och hållplatser via Matkahuoltos landsomfattande tidtabellssystem på adressen

» www.matkahuolto.fi

Om du vill ha informationen anpassad till din mobiltelefon kan du söka på adressen

» m.matkahuolto.fi

Du hittar också information om rutter och tider i våra tryckta tidtabeller eller här på vår hemsida.

Om någon tur i linjetrafiken uteblir på grund av force majeur eller händelser som står utom vår kontroll, meddelar vi om avvikelserna via Matkahuolto samt på vår hemsida genast då de kommit till vår kännedom.

På expressturerna meddelar förarna passagerarna om ruttens tidtabell, hållplatser och platser där bussen stannar för en paus.

Passagerarna får genast information om eventuella undantagssituationer under resan.