Kvalitetslöften

Våra trafiktjänster

Vi erbjuder linjetrafik på området mellan Karleby och Vasa.

I beställningstrafiken erbjuder vi skräddarsydda lösningar för grupper.

Bussar i trafik

Haldin & Roses bussar är ändamålsenliga för den trafik som bedrivs. Bussarna är inte låggolvsbussar och inte heller specialutrustade för rörelsehindrade personer.

Nya bussar uppfyller EU's krav på miljöanpassning.

Mätning av kundtillfredsställelse

Du kan lämna feedback via hemsidan, direkt per e-mail eller telefon.

Vi mäter kundtillfredsställelse utgående från den feedback vi får av kunderna.

Hantering av klagomål, återbetalning av biljettpris, hävande av avtal, skadeersättningar

Alla klagomål behandlas genast när de har kommit till vår kännedom.

Vi tar ställning till eventuella ersättningar från fall till fall.

Lösning av tvister

Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oberoende sakkunnigorgan som löser eventuella tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

» www.kuluttajariita.fi/sv

Innan ärendet förs vidare till konsumenttvistenämnden bör konsumenten ta kontakt med magistratens kundrådgivning.

» https://www.kkv.fi/sv/om-oss/konsumenttjanster/konsumentradgivning