Historia

Ab Haldin & Rose Oy 90 år

Hur allting började ...

Fredagen den 11 juli 1924 kl 10.00 inledde K Arvid Haldin busstrafiken på linjen Vasa – Jakobstad med en egenhändigt tillverkad buss. Han hade beställt ett Chevrolet-chassi hos den nya bilfirman Automobilimporten i Vasa. Tillsammans med sina bröder byggde han karossen på chassiet hemma på gården i Voitby. Den 10 juli 1924 annonserade han i Vasabladet:

Vasa-Jakobstad
Biltrafik med Voitbybilen, avgång från Vasa torg,
(f.d. Jakob Finnilä) varje fredag kl 10 f.m.
Passagerare får av- och påstiga hela vägen.
K. Arvid Haldin

Samma annons ingick i Pedersöre.

K A Haldin

Redan den 26 juli samma år utökades trafiken till två turer per vecka. Dagarna däremellan trafikerades sträckan Voitby-Vasa och Kuni-Vasa. Till vintern upphörde trafiken på grund av oframkomliga vägar. Vintern 1927-1928 försågs bussarna med snöplogar för att klara året-runt-trafik.

Och verksamheten fortsatte …

Ab Haldin & Rose Oy har under sin verksamhetstid genomgått många olika skeden med flera slag av verksamhet.

- Busstrafik
- Fordonsförsäljning
- Reparationsverkstäder för lätta och tunga fordon
- Marinförsäljning
- Däckförsäljning
- Bilskola
- Café

Bussannons