Laatulupaukset

Tarjoamamme liikennepalvelut

Tarjoamme linjaliikennettä alueella Kokkola-Vaasa

Tilausliikenteessä tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja ryhmille.

Käytössä olevat ajonevot

Haldin & Rose'n linja-autot ovat harjoittamassamme liikenteessä tarkoituksenmukaisia. Linja-autot eivät ole matalalattiaisia eikä erityisvarustettuja liikuntarajoitteisia matkustajia varten.

Uudet linja-autot täyttävät EU'n asettamat ympäristövaatimuksia.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Voit jättää palautetta kotisivun kautta, suoraan sähköpostitse tai puhelimitse.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä asiakkailta saadusta palautteesta.

Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset

Kaikki valitukset käsitellään heti niiden tultua tietoomme.

Mahdollisiin korvauksiin otetaan kantaa tapauskohtaisesti.

Riidanratkaisu

Mahdollisia riitatilanteita varten on olemassa tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

» www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee kuluttajan olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

» www.kuluttajaneuvonta.fi